Spokojne święta na bielskich drogach

W okresie świątecznym nad bezpieczeństwem podróżujących czuwali policjanci z drogówki, dla których był to czas intensywnej pracy. W ramach prowadzonych działań „Bezpieczny weekend” funkcjonariusze ruchu drogowego byli obecni na trasach przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do miast. Sprawdzali prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, stan ich trzeźwości oraz stan techniczny samochodów.

Na bielskich drogach doszło w tym czasie do 2 wypadków i ponad 20 drobnych stłuczek. Wczoraj (21.04.) około 16.20 w Bielsku-Białej na ul. Warszawskiej 27-letni motocyklista utracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w barierę energochłonną, doznając złamania ręki. Z kolei w miniony piątek (18.04.) około 8.30 na parkingu przy bielskiej ul. PCK nieustalona dotąd kierująca potrąciła 86-letnią bielszczankę. Na skutek potrącenia piesza doznała złamania nogi. Kierująca odjechała z miejsca zdarzenia. Wszelkie informacje o sprawczyni tego wypadku prosimy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 17, tel. 33 8121255, nr alarmowe 997 lub 112.

Ponadto w okresie świątecznym policjanci zatrzymali 6 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista, 51-latek kierujący volkswagenem miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Czechowiccy policjanci zatrzymali go w piątek wieczorem na ul. Krętej. Zatrzymany w sobotnią noc na ul. Górskiej w Bielsku-Białej, 22-latek kierujący bmw miał blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawca był tak niezadowolony z faktu zatrzymania go przez stróżów prawa, że z chwili na chwilę stawał się coraz bardziej agresywny. Zachowywał się arogancko. Zwracał się do policjantów wulgarnym słownictwem i naruszył ich nietykalność cielesną. Teraz nie dość, że odpowie za jazdę „na podwójnym gazie”, to dodatkowo tłumaczyć się będzie z ataku na policjantów i ich znieważenia. Grozi mu do 3 lat za kratami.

Źródło: KMP Bielsko-Biała

Działania „Bezpieczny region”

Bielscy policjanci przeprowadzili działania pod kryptonimem „Bezpieczny Region”. Wzięło w nich udział blisko 450 funkcjonariuszy. Celem akcji było ujawnienie i zatrzymanie jak największej ilości sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku.

Akcja „Bezpieczny Region” prowadzona była w śląskim garnizonie od czwartkowej nocy i zakończyła się następnego dnia o godzinie 22.00. Działania miały na celu ujawnienie oraz zatrzymanie jak największej ilości sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku. W bielskim garnizonie w działaniach wzięło udział blisko 450 policjantów, w tym funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Straży Ochrony Kolei. W trakcie akcji stróże prawa wylegitymowali blisko 1,5 tys. osób, spośród których 10 okazało się poszukiwanych. Na gorącym uczynku zatrzymano 8 sprawców. Policjanci ujawnili ponad 400 wykroczeń. Przeprowadzono także blisko pół tysiąca kontroli pojazdów i zatrzymano 5 nietrzeźwych kierujących.

Źródło: KMP Bielsko-Biała

„Ale się zmieniło!”

Zdjęcie

Logo akcji

Ruszył plebiscyt telewizyjny na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia

Zobacz, oceń, zagłosuj! To hasło plebiscytu telewizyjnego na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia. Widzowie mogą w nim wybierać najciekawsze inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich we wszystkich regionach.

W organizowanym przez Telewizję Polską SA (antenę TVP Regiony) plebiscycie widzowie mogą zagłosować na jedną inwestycję – najciekawszy ich zdaniem projekt w każdym z regionów. W sumie zaprezentowanych zostanie 80 inwestycji (po 5 z każdego województwa).

Głosować można od 14 do 29 kwietnia, wchodząc na stronę www.10latwUE.pl

W województwie śląskim nominowane zostały następujące projekty:

• „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” (projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013),informacje o projekcie

• „Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej” (projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013), informacje o projekcie

• „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice” (projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013),informacje o projekcie

• „Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu” (projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013), informacje o projekcie

• „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” (projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Dodatkowo, od 14 kwietnia na antenie TVP Regionalna i Ośrodkach Regionalnych Telewizji Polskiej prezentowane będą filmy pokazujące 5 wybranych projektów w każdym regionie. Wśród nominowanych w konkursie projek

tów znalazły się inwestycje drogowe, projekty turystyczne, edukacyjne oraz innowacje. Dziesięć lat w UE to dla mieszkańców Polski tysiące projektów i miliony euro. Warto poznać te najciekawsze i wybrać te, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju naszych małych ojczyzn. Plebiscyt to jedno z działań prowadzonych przez Telewizję Polską, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Spot promujący nominowane projekty z województwa śląskiego:

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Poniedziałek wielkanocny

Poniedziałek wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem) – drugi dzień świąt Wielkanocy, stanowiący w Polsce dzień wolny od pracy.

W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą inne osoby. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek przez gospodarzy jest spotykany we wsiach na południu Polski.

Tradycją Poniedziałku wielkanocnego na wsiach było (i jest do dzisiaj w niektórych regionach południowej Polski) robienie psikusów sąsiadom. Zamieniano bramy, na dachach umieszczano narzędzia rolnicze, chowano wiadra na wodę.

Zwyczajem zachowanym w Pietrowicach Wielkich koło Raciborza oraz w Ostropie (dzielnica Gliwic), a także w Żędowicach (woj. opolskie) jest procesja konna, w której bierze udział również ksiądz. Po uroczystej mszy w intencji dobrych urodzajów orszak objeżdża pola, które kapłan poświęca. Dziady śmigustne, maszkary grające na blaszanym rożku pojawiają się o świcie w Lany Poniedziałek w okolicach Limanowej. Popularny niegdyś był zwyczaj chodzenia z kurkiem po dyngusie; na wózku dyngusowym wożono koguta (z czasem zastąpionego figurą glinianą czy z ciasta), który był symbolem urodzaju. Natomiast w Krakowie do dzisiejszego dnia zachował się Emaus, odpust przy klasztorze Norbertanek na Salwatorze.

Źródło: Wikipedia

Niedziela Wielkanocna

Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).

Znaczenie teologiczne

Według nauczania prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tajemnica Wielkanocy nierozdzielnie związana jest z tajemnicą Wielkiego Piątku. Cały Kościół najpierw umiera, ukrzyżowany jest z Chrystusem, aby z nim zmartwychwstać. Prawosławie celebruje Paschę (Wielkanoc) w ciągłości z Kościołem pierwszych wieków i jest ona w centrum jego wiary i kultu. Wokół zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, skupia się cała liturgia i cała teologia prawosławna. Zwycięstwo Chrystusa rozumiane jest jako duchowo urzeczywistniające się w każdym pokoleniu:

Quote-alpha.png Tak, Chrystus zmartwychwstały powoduje, że i my powstajemy z martwych, gdyż On nosi w sobie pełne człowieczeństwo, On, Niepodzielny, czyste istnienie w komunii. „Wczoraj byłem ukrzyżowany z Chrystusem”, głoszą jutrznie paschalne, „dziś z Nim jestem wyniesiony do chwały. Wczoraj byłem umarły z Nim, dziś łączę się z Jego Zmartwychwstaniem; wczoraj z Nim byłem pogrzebany, dziś wraz z Nim budzę się ze snu śmierci”. Śmierć biologiczna i wszystkie śmierci cząstkowe, które ją poprzedzają i tragicznie wytyczają nasze losy, od tej pory stają się już tylko przejściami, „paschami” w dosłownym znaczeniu tego słowa, przejściami, poprzez które zmartwychwstanie ogarnia nas na miarę naszej wiary, ponieważ śmierć duchowa, która je otacza, i którą one symbolizują, zostaje od tej pory unicestwiona.

Obchody Wielkanocy w kościołach protestanckich

Wierni Kościołów wyrastających z nurtu Reformacji spotykają się na uroczystych nabożeństwach, aby cieszyć się z pamiątki zmartwychwstania Jezusa, aby wspólnie wielbić Boga, czytać i rozważać jego słowo zapisane w Piśmie Świętym. Dzień ten jest dniem radości i śpiewu, w zależności od Kościoła różnie celebrowany, jednak wszędzie mający radosny i podniosły charakter.

W kalendarzu liturgicznym

Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta.

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 14 nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 14 nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, wielki post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim.

Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, jako święta niezależnego od faz księżyca. Między innymi proponuje się obchodzenie Wielkanocy zawsze w drugą niedzielę kwietnia, czyli od 8. do 14. Inna opcja to propozycja utrzymywania siedmiu niedziel pomiędzy Świętem Trzech Króli a Środą Popielcową. Daje ona również termin od 8. do 14. kwietnia w roku zwykłym, a w przestępnym od 7. do 13.

Własny sposób ustalania daty Wielkanocy stosowano we wczesnym średniowieczu w Kościele iroszkockim i Kościele starobrytyjskim.

Niedziela Zmartwychwstania jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Okres wielkanocny rozpoczyna się wigilią wielkanocną. Czas wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40. dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Źródło: Wikipedia

Dzisiaj Wielka Sobota, dzień oczekiwania na przyjście Chrystusa

Wielka Sobota – przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania i trzeci dzień Triduum Paschalnego. Obchodzone przez chrześcijan obu tradycji, wschodniej i zachodniej.

W Kościele katolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, harcerze, a niekiedy również strażacy.

Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również okazja do skorzystania z sakramentu pokuty.

Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane msze św. Co prawda, po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, ale należy już ona do obchodów Niedzieli Wielkanocnej (przejęto z tradycji żydowskiej, w której po zmroku rozpoczyna się nowy dzień).

Wielka Sobota jest jedynym dniem bez Eucharystii. W kościołach nie tylko nie odprawia się mszy, jak to jest w Wielki Piątek, lecz nie rozdaje się też Komunii świętej. Komunię można zanosić jedynie umierającym jako wiatyk. Jest to więc dzień całkowitej pustki, wciąż obnażonego ołtarza, pustego tabernakulum.

Źródło: Wikipedia

Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Widok z wieży kościoła mariackiego na Rynek Główny w Krakowie

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – cykl imprez, obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia.

Charakter święta
Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

Polska, jako kraj cechujący się bogactwem tradycji i aktywnie dbający o ich ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Zgodnie ze stanem z lipca 2006 roku, zostało na nią wpisanych 13 polskich dóbr. To daje nam 9 miejsce w Europie i 15 na świecie.

Głównymi polskimi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO są: Stare Miasto w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie i Zamościu oraz Kopalnia soli „Wieliczka”.

Miasta i obiekty w Polsce, znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, w celu przekazywania informacji, współpracy i promocji skupiły się w Ligę Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Toruniu. Siedzibą Ligi UNESCO jest miasto Toruń, jeden z wyróżnionych przez UNESCO miast.

Główne obchody Dnia Zabytków odbywają się w Krakowie, Toruniu, Warszawie i innych obiektach z Listy Unesco. Małe, kameralne uroczystości odbywają się w kilkudziesięciu mniejszych ośrodkach, poczuwających się do troski o zachowanie zabytków.

W ramach obchodów tego święta Generalny Konserwator Zabytków przyznaje nagrody w konkursie „Zabytek zadbany”. Maksymalnie cztery równorzędne nagrody mogą są przyznawane w czterech następujących kategoriach:

Zabytki sakralne
Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej
Zabytki dziedzictwa przemysłowego
Zabytki architektury obronnej

Źródło: Wikipedia

Wystawa w Muzeum – Alicja Smoczyńska i jej miasto sercem malowane

10 kwietnia 2014 r. w Muzeum Regionalnym w Bestwinie odbył się wernisaż wystawy „Miasto sercem malowane” autorstwa pani Alicji Smoczyńskiej, artystki, która od ponad 12 lat doskonali swój warsztat w pracowni Sztuk Pięknych w Bielsku-Białej prowadzonej przez doktora sztuki Krzysztofa Dadaka. Pani Alicja to niewątpliwie jedna z najbardziej uzdolnionych artystek młodego pokolenia naszego regionu. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w kolejnych Konkursach Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka a XIV edycji zdobywczyni Grand Prix.

Związana jest z miastem Bielsko-Biała od pokoleń, toteż związek uczuciowy z rodzinnym miastem jest bardzo widoczny w pracach, jak sama mówi: „Bielsko lubię malować w zasadzie od początku. Swoje malarstwo zaczynałam od Bielska, ciągle wracam do Bielska, robię różne eksperymenty, jednak do krajobrazu miejskiego powracam najchętniej. Malarstwo jest dla mnie wielką pasją, swoistym otwarciem na pewne byty, których wcześniej nie dostrzegałam. Im więcej fragmentów mojego miasta maluję, tym są mi lepiej znane. Nie patrzę nigdy pod nogi, tylko trochę wyżej  – analizuję fragmenty architektoniczne i tak już chyba będzie zawsze.

Fascynują ją stare budynki, kamienice, które stara się odwiedzać i poznawać przez rozmowę z ich mieszkańcami. W takich chwilach zawsze robi zdjęcia, które potem służą jako szkice do nowych prac.  Jest w  pewnym sensie kronikarką miasta. Nasz świat szybko się zmienia, pewne rzeczy odchodzą, na obrazach zostają jednak upamiętnione na zawsze.
Wszystkich, którzy nie mieli okazji zobaczyć wystawy zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Regionalnego w Bestwinie – wystawa czynna do końca kwietnia.

Tekst: Andrzej Wojtyła
Źródło: Oficjalny Serwis Gminy Bestwina

Potomkowie Leona Habsburga w Bestwinie

Kilkunastoosobowa delegacja z Austrii złożyła we wtorek, 15 kwietnia wizytę w Bestwinie. Gości podjęto wyjątkowo uroczyście, gdyż byli to potomkowie dawnego właściciela Bestwiny, arcyksięcia Leona Karola Habsburga, a dokładniej jego córki Mechtyldy noszącej po mężu nazwisko von Piatti. Wnukowie i prawnukowie – od najstarszej, pani Andrei po najmłodsze latorośle rodu odwiedzili miejsca ściśle związane z historią rodziny. Przy okazji nawiązano znajomości, które – miejmy nadzieję – zaowocują przyszłą współpracą. W zorganizowanie wizyty włączyło się wiele podmiotów – Urząd Gminy, parafia w Bestwinie, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej.

Pobyt naszych gości rozpoczął się od Mszy św. odprawionej przez ks. Cezarego Dulkę w kościele parafialnym. Podczas wstępu do liturgii ksiądz proboszcz zapewnił, że Habsburgowie przez ludność Bestwiny są pamiętani z wielką wdzięcznością, zatem ich potomków należy powitać bardzo serdecznie. Delegacja po zakończonej eucharystii miała okazję zajrzeć za ołtarz, gdzie mieszczą się tablice nagrobne Stanisława Myszkowskiego i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich. Ksiądz Cezary Dulka oprowadził wszystkich po świątyni, wspominając o dzwonach, organach i wizycie kardynała Karola Wojtyły w 1978 r. Na cmentarzu parafialnym odwiedzono grobowiec, w którym pochowany jest arcyksiążę Leon i jego teściowa, Irena O’Donnell. Był to czas modlitewnej refleksji i zadumy.

Chlebem i solą powitano rodzinę von Piatti w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka. Wychłodzeni (pogoda niestety nie dopisała) goście chętnie posilili się bestwińskim kołoczem, kawą i herbatą. Doszło również do wymiany okolicznościowych upominków. Po Muzeum oprowadzał przybyłych jego pracownik, Andrzej Wojtyła, opowiadający w ciekawy sposób nie tylko o eksponatach, ale również o dziejach mieszkańców Bestwiny, ściśle związanych z Habsburgami poprzez pracę, relacje towarzyskie, polowanie, parafię i inne aspekty życia. Oprowadzanie ubarwił Sławomir Ślósarczyk z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” ubrany w męski strój regionalny (strój kobiecy prezentowała przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak) i grający na tradycyjnych instrumentach, m.in. na dudach. Muzyka wzbudziła spory entuzjazm, szczególnie wśród dzieci.

W progi Urzędu Gminy – dawnego pałacu Habsburgów wprowadził przybyłych obecny gospodarz gminy – Artur Beniowski w asyście swojego zastępcy Stanisława Wojtczaka. Wójt wspólnie z Andrzejem Wojtyłą opowiedział krótko o dziejach bestwińskiego zamku i oprowadził po sali sesyjnej, sali ślubów, swoim gabinecie i pomieszczeniach biurowych. Podał także podstawowe informacje o gminie Bestwina, zaznajamiając gości z mapą. Państwo von Piatti interesowali się zwłaszcza hodowlą karpia i chętnie pytali o wielkość gospodarstw rybackich oraz odłów z jednego hektara.

Ostatni punkt części oficjalnej to spotkanie w Gminnej Bbliotece Publicznej. Dyrektor Teresa Lewczak przygotowała w czytelni okolicznościową wystawę o Habsburgach – wspomnienia wróciły, gdy goście odnajdywali na fotografiach znajome twarze, zwłaszcza arcyksięcia Leona i jego córkę Mechtyldę. Duże wrażenie zrobił na Austriakach bogaty księgozbiór oraz sukcesy biblioteki odnoszone w ostatnich latach. W bibliotecznej czytelni wójt Artur Beniowski wręczył upominek – kosz polskich, tradycyjnych produktów spożywczych, zaś pani dyrektor podarowała książkę doktora Franciszka Magi „Bestwina i moja droga” z osobistą dedykacją dla Leona Stefana Habsburga – jedynego żyjącego syna arcyksięcia Leona Karola.

Podczas rozmów (z pomocą tłumaczy, rodzeństwa Stanisława i Marii Lohman) wymieniano spostrzeżenia z pobytu i dziękowano wszystkim, którzy przyłożyli rękę do jego zorganizowania. Pozdrowienia zostaną przekazane pozostałym w Austrii członkom rodziny. Z pewnością zarówno mieszkańcy gminy Bestwina jak i potomkowie Leona Habsburga na długo zapamiętają ten kwietniowy dzień – zimny i deszczowy na zewnątrz, ale gorący w sercach dzięki wspaniałym wspomnieniom.

Źródło: Oficjalny Serwis Gminy Bestwina
Tekst i zdjęcia: Sławomir Lewczak

WordPress theme: Kippis 1.15